Jesteśmy skuteczni!

ProIntegra SA jest jednym z czołowych polskich dostawców specjalistycznych usług informatycznych w obszarze infrastruktury informatycznej, aplikacji biznesowych oraz doradztwa, konsultingu i wsparcia technicznego.

Koncentrujemy się na dostarczaniu rozwiązań poprawiających efektywność funkcjonowania środowiska IT i doskonalących procesy biznesowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki, głównie z obszaru paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla sektora administracji publicznej.
Zobacz więcej

Najnowsze wydarzenia:

ProIntegra otrzymała nominację do tytułu Najwyższa Jakość Quality International


Najwyższa Jakość Quality International
, to największy i najbardziej prestiżowy ogólnopolski Program ponadbranżowy, promujący jakość, który skupia grono przedsiębiorców, instytucji i samorządów z całego kraju.  Celem tego przedsięwzięcia jest wskazanie i uhonorowanie Godłem QI tych podmiotów, które przykładają dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów w zakresie jakości. Nominacja do prestiżowego znaku GODŁO QI jest potwierdzeniem, iż ProIntegra SA stosuje najwyższe standardy, a także stanowi element budowania przewagi konkurencyjnej. Otrzymanie znaku GODŁO QI w roku 2020 będzie potwierdzeniem dla odbiorców produktów i usług, iż są one najwyższej jakości.

Zapytanie o cenę z dn.17 czerwca 2020 r.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu automatycznej identyfikacji urządzeń w DataCenter i rozpoznawania ich konfiguracji z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji”, w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, nr naboru RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20, firma ProIntegra SA zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci bazy danych wzorcowych modeli urządzeń, stanowiących komponent wdrożeniowy umożliwiający komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych.

1.2 – Zapytanie o Cenę   1.2 – Załącznik_Formularz Oferty

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Zapytanie o cenę z dn. 12 czerwca 2020 r.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowej w celu dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy ProIntegra S.A.”, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”, nr naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, firma ProIntegra SA zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zaprojektowanie i dostawę 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych w postaci:
„Wydajnych mechanizmów zastosowania wielomodelowej bazy danych w celu opracowania niezależnej innowacyjnej platformy MetaModel Development Platform (MMDP) integrującej metody, technologie i narzędzia produkcji aplikacji biznesowych w dużej skali”

3.2_Zapytanie o Cenę  3.2 Załącznik – Formularz Oferty

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Silesia pod błękitnym niebem – aktywne działanie na rzecz środowiska

Na 28 sierpnia 2019 r. ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem” w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach; na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem prototypu innowacyjnego automatycznego bezczujnikowego analizatora zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

Docelowym rezultatem prowadzonych badań będzie wdrożenie systemu ‚NIE-DYM!’, rozwiązania minimalizującego przyczyny i skutki negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza.  Od strony technologicznej system ‚NIE-DYM!’ będzie się koncentrować na najnowocześniejszych technikach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji związanych z przetwarzaniem obrazu; image object detection oraz image segmentation. Fundamentem rozwiązania będą mechanizmy uczenia maszynowego oparte o konwolucyjne sieci neuronowe (Convolutional Neural Network (CNN) – Deep Learning). Wykorzystane zostaną najnowsze i najefektywniejsze wersje tych mechanizmów w postaci tzw. SSD (Single-Shot-Detector).

Z praktycznego punktu widzenia, wszyscy zainteresowani będą mogli pobrać i zainstalować na smartfonie darmową aplikację, a następnie wykonać zdjęcie dymu wydobywającego się z komina budynku lub rury wydechowej pojazdu. Cały proces analizy zanieczyszczenia weźmie na siebie sztuczna inteligencja. Wykryje automatycznie źródła emisji zanieczyszczeń powietrza i dokona ich odpowiedniej klasyfikacji ze względu na poziom potencjalnego zagrożenia. Automatycznie zostaną również zarejestrowane miejsce oraz data i godzina obserwacji. Wyniki analizy, umieszczane na bieżąco w centralnej bazie danych, będą podlegać dalszemu procesowaniu, a użytkownicy zostaną poinformowani o jego postępach.

W ten sposób stworzony dostanie mechanizm, który pozwoli na szybką eliminację najbardziej niebezpiecznych źródeł zanieczyszczeń bez wykorzystywania sieci czujników, dronów czy zaangażowania specjalistycznych służb.

 

Zobacz więcej

Jesteśmy oficjalnym partnerem:

Microsoft Partner

Posiadamy status partnerski Microsoft Partner Network oraz certyfikaty kompetencji:

•  Gold Datacenter

•  Gold Application Development

•  Gold Data Analytics

•  Gold Collaboration and Content

•  Silver Messaging

•  Silver Windows and Devices

 

Citrix Partner

Jesteśmy partnerem firmy Citrix w zakresie technologii wirtualizacji.

Partnerstwo to zapewnia szereg korzyści pozwalających na świadczenie naszym Klientom wysokiej jakości usług w zakresie technologii Citrix.
Jako partner firmy Citrix dostarczamy rozwiązania oparte na wirtualizacji środowisk serwerowych i desktop. Współpracujemy z naszymi Klientami przy planowaniu, opracowaniu architektury i wdrażaniu rozwiązań Cloud Computing z wykorzystaniem technologii wirtualizacji i produktów Citrix. Uczestnictwo w programie partnerskim zapewnia nam bezpośredni kontakt ze wsparciem technicznym firmy Citrix, dostęp do zasobów technicznych, specjalistyczne szkolenia oraz certyfikację naszego zespołu konsultantów.

Produkty

Zobacz więcej produktów

Oferta

Optymalizacja zarządzania środowiskiem IT

W dobie gwałtownego rozwoju informatyki i powszechnego jej zastosowania niemożliwym staje się funkcjonowanie firmy bez wykorzystywania technologii informatycznych.

Czytaj więcej

Sprawna wymiana informacji, wsparcie pracy grupowej i zdalnej

Systemy wspierające wymianę informacji stanowią obecnie ważny element funkcjonowania dużych organizacji. Rozwiązania oferowane przez naszą firmę stanowią platformę efektywnej komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji i poza nią, przy wykorzystaniu wszystkich mediów telekomunikacyjnych.
Czytaj więcej

Wydajne rozwiązania wspierające organizację

Firma ProIntegra oferuje szereg rozwiązań umożliwiających Klientom usprawnienie organizacji. Efektem naszych prac są systemy informatyczne lub ich elementy, które zostały przygotowane z myślą o zoptymalizowaniu kluczowych procesów biznesowych.
Czytaj więcej

Usługi wsparcia technicznego

Ofertę doradztwa i wsparcia technicznego firmy ProIntegra stanowi szeroka gama specjalistycznych usług informatycznych w zakresie rozwoju i utrzymania środowiska informatycznego.
Czytaj więcej

Wybrani klienci

Projekty dofinansowane

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka  Działanie 1.2 – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP  Działanie 3.2 - Innowacje w MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia "Silesia pod błękitnym niebem"; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

ZAKOŃCZONE:

Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu laptop oraz serwera na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ‘MetaModel’ w Chmurze Obliczeniowej”

ZAKOŃCZONE:

Dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci komponentów tworzących platformę produkcyjną systemu na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ‘MetaModel’ w Chmurze Obliczeniowej”

Poszukujemy pracowników na stanowiska:

Kontakt

ProIntegra SA ul. 73 Pułku Piechoty 7A 40-496 Katowice NIP 9542442443 REGON 278057728

e-mail: info@prointegra.com.pl tel. +48 32 732 17 00 fax +48 32 732 17 01


Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000351647 Kapitał zakładowy (i wpłacony): 383.100,00 zł