Jesteśmy skuteczni!

ProIntegra SA jest jednym z czołowych polskich dostawców specjalistycznych usług informatycznych w obszarze infrastruktury informatycznej, aplikacji biznesowych oraz doradztwa, konsultingu i wsparcia technicznego.

Koncentrujemy się na dostarczaniu rozwiązań poprawiających efektywność funkcjonowania środowiska IT i doskonalących procesy biznesowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki, głównie z obszaru paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla sektora administracji publicznej.
Zobacz więcej

Najnowsze wydarzenia:

Rozpowszechnienie wyników projektu UDA.RPSL.01.02.00-24-0AC9/20-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. 'Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu automatycznej identyfikacji urządzeń w DataCenter i rozpoznawania ich konfiguracji (SIMON DC) z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji’, dokonujemy  rozpowszechnienia w całości wyników projektu w formie bezpłatnego kodu oprogramowania

linki do oprogramowania:

https://github.com/prointegrasa/SIMONDC

https://gitlab.com/prointegra/simond

Platforma MMDP jako nowoczesne środowisko wytwarzania oprogramowania

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w połowie bieżące roku uruchomiliśmy nowoczesne środowisko developerskie – platformę MeteModel Development Platform – służące kompleksowemu ulepszeniu całego procesu produkcji oprogramowania w Spółce.
Wykorzystanie platformy MMDP nie tylko uporządkuje strukturę wewnętrzną wytwarzanych produktów, wyeliminuje niedogodności ich stosowania i wspierania, ale przede wszystkim w dużym stopniu wpłynie na efektywność produkcji oferowanego przez ProIntegra oprogramowania, dzięki gruntownemu zmniejszeniu poziomu technicznej komplikacji wewnętrznej tworzonych systemów.

Uruchomienie platformy MMDP znacząco skraca czas produkcji oraz zarządzania zmianą, co przekłada się na poprawę jakości tworzonego oprogramowania, obniżenie kosztów produkcji oraz skrócenie czasu dostarczenia i implementacji w pełni funkcjonalnych systemów do klienta końcowego. Zmiany w metodzie wytwarzania oprogramowania obejmą procesy: projektowania, produkcji i rozwoju dedykowanych produktów.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami wszystkich klientów zainteresowanych wytworzeniem i wdrożeniem dedykowanych systemów o dużej skali (Custom Enterprise Software Solutions – CESS), w celu przedstawienia możliwości produkcyjnych nowej platformy MMDP oraz omówienia oczekiwanych rezultatów funkcjonalno-biznesowych.

Zapytanie ofertowe RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20

Dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci bazy danych wzorcowych modeli urządzeń stanowiących komponent wdrożeniowy umożliwiający komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu automatycznej identyfikacji urządzeń w DataCenter i rozpoznawania ich konfiguracji (SIMON DC) z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji”, w ramach osi priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach (typ Projektu 2), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Rozpowszechnienie wyników projektu UDA-RPSL.01.02.00-24-00F8/19-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem”; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. 'Prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem prototypu innowacyjnego automatycznego bezczujnikowego analizatora zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego’, dokonujemy  rozpowszechnienia w całości wyników projektu w formie bezpłatnego oprogramowania oraz udostępniamy aplikację mobliną na system operacyjny Android Smoke Detector.apk.

linki do oprogramowania i aplikacji:

https://github.com/prointegrasa/smoke

https://gitlab.com/prointegra/smoke

https://bitbucket.org/prointegrasa/smoke/src/master/

 

 

 

Zobacz więcej

Jesteśmy oficjalnym partnerem:

Microsoft Partner

Posiadamy status partnerski Microsoft Partner Network w zakresie następujących kompetencji:

•  Gold Application Integration

•  Gold Datacenter

•  Gold Application Development

•  Gold Data Analytics

•  Gold Collaboration and Content

•  Gold Communications

•  Gold Cloud Productivity

          •  Gold Messaging

          •  Gold Project and Portfolio Management

•  Gold Windows and Devices

 

Citrix Partner

Jesteśmy partnerem firmy Citrix w zakresie technologii wirtualizacji.

Partnerstwo to zapewnia szereg korzyści pozwalających na świadczenie naszym Klientom wysokiej jakości usług w zakresie technologii Citrix.
Jako partner firmy Citrix dostarczamy rozwiązania oparte na wirtualizacji środowisk serwerowych i desktop. Współpracujemy z naszymi Klientami przy planowaniu, opracowaniu architektury i wdrażaniu rozwiązań Cloud Computing z wykorzystaniem technologii wirtualizacji i produktów Citrix. Uczestnictwo w programie partnerskim zapewnia nam bezpośredni kontakt ze wsparciem technicznym firmy Citrix, dostęp do zasobów technicznych, specjalistyczne szkolenia oraz certyfikację naszego zespołu konsultantów.

Produkty

Zobacz więcej produktów

Oferta

Optymalizacja zarządzania środowiskiem IT

W dobie gwałtownego rozwoju informatyki i powszechnego jej zastosowania niemożliwym staje się funkcjonowanie firmy bez wykorzystywania technologii informatycznych.

Czytaj więcej

Sprawna wymiana informacji, wsparcie pracy grupowej i zdalnej

Systemy wspierające wymianę informacji stanowią obecnie ważny element funkcjonowania dużych organizacji. Rozwiązania oferowane przez naszą firmę stanowią platformę efektywnej komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji i poza nią, przy wykorzystaniu wszystkich mediów telekomunikacyjnych.
Czytaj więcej

Wydajne rozwiązania wspierające organizację

Firma ProIntegra oferuje szereg rozwiązań umożliwiających Klientom usprawnienie organizacji. Efektem naszych prac są systemy informatyczne lub ich elementy, które zostały przygotowane z myślą o zoptymalizowaniu kluczowych procesów biznesowych.
Czytaj więcej

Usługi wsparcia technicznego

Ofertę doradztwa i wsparcia technicznego firmy ProIntegra stanowi szeroka gama specjalistycznych usług informatycznych w zakresie rozwoju i utrzymania środowiska informatycznego.
Czytaj więcej

Wybrani klienci

Projekty dofinansowane

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka  Działanie 1.2 – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP  Działanie 3.2 - Innowacje w MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia "Silesia pod błękitnym niebem"; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: I. Nowoczesna gospodarka, działanie: 1.2. Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

ZAKOŃCZONE:

Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu laptop oraz serwera na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ‘MetaModel’ w Chmurze Obliczeniowej”

ZAKOŃCZONE:

Dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci komponentów tworzących platformę produkcyjną systemu na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ‘MetaModel’ w Chmurze Obliczeniowej”

Poszukujemy pracowników na stanowiska:

Kontakt

ProIntegra SA ul. 73 Pułku Piechoty 7A 40-496 Katowice NIP 9542442443 REGON 278057728

e-mail: info@prointegra.com.pl tel. +48 32 732 17 00 fax +48 32 732 17 01


Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000351647 Kapitał zakładowy (i wpłacony): 383.100,00 zł