Optymalizacja zarządzania środowiskiem IT

W dobie gwałtownego rozwoju informatyki i powszechnego jej zastosowania niemożliwym staje się funkcjonowanie firmy bez wykorzystywania technologii informatycznych.


Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego nie stanowi już problemu samego w sobie, kluczowym czynnikiem staje się odpowiednie dopasowanie coraz nowszych, bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań informatycznych do już istniejącej infrastruktury.
Działy IT borykają się z koniecznością udostępnienia pełnych i coraz to nowych funkcjonalności z połączonych rozwiązań. Dodatkowo rozwiązania takie często są niekompatybilne, a co za tym idzie nie gwarantują bezpieczeństwa i prawidłowego przepływu danych w organizacji.
Wszystko to ma kluczowe znaczenie dla środowiska informatycznego w firmach, którego utrzymanie staje się coraz kosztowniejsze, a administrowanie nim coraz bardziej złożone. Wobec tego kluczowym czynnikiem staje się takie zaprojektowanie infrastruktury informatycznej w firmie, aby uzyskać możliwie jak najbardziej optymalne warunki jej funkcjonowania.

Optymalizacja środowiska informatycznego w organizacji przekłada się na następujące obszary: