System Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych – MetaBaza

Produkt firmy ProIntegra, System Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ’MetaBaza’, jest uniwersalnym, transakcyjnym systemem zarządzania bazami danych stosowanym w rozwiązaniach informatycznych. Opracowany system jest innowacyjnym autorskim rozwiązaniem o unikalnym charakterze umożliwiającym spójne zarządzanie danymi w czterech równoległych, lecz ściśle powiązanych ze sobą modelach (paradygmatach):

 

Każdy z powyższych modeli w systemie MetaBaza realizowany jest w sposób natywny, czyli działający na danej platformie programowej bezpośrednio, bez pomocy innych programów. Jest to możliwe ze względu na fizyczną organizację danych.

Aktualnie na rynku najpopularniejsze, chociaż niedostosowane do wielu zaawansowanych rozwiązań, są systemy do zarządzania danymi w modelu tablicowym. Istnieje również niewiele rozwiązań umożliwiających zarządzanie bazami danych tylko w modelu obiektowym lub tylko w modelu grafowym. Nie istnieją natomiast rozwiązania, które oferują natywne zarządzanie bazami danych we wszystkich tych modelach jednocześnie.

 

Rosnący zakres zastosowań  i oczekiwania wobec nowoczesnych systemów informatycznych (informacyjnych) wymuszają jednak równoległe stosowanie więcej niż jednego modelu organizacji danych. Standardowym rozwiązaniem w takim przypadkach jest próba realizacji takich wymagań w sposób ułomny poprzez:

MetaBaza oferuje możliwość zastosowania wszystkich czterech modeli organizacji danych jednocześnie, w ramach jednolitego, spójnego środowiska programistycznego i eksploatacyjnego. Tak duży zakres możliwych form natywnej organizacji danych powoduje, że obszar zastosowań MetaBazy jest praktycznie nieograniczony.

Obecnie produkt MetaBaza składa się z następujących komponentów:

 1. Moduł persystencji bazy danych – przechowywanie danych na dyskach
 2. Wewnętrzne API bazy danych – ustalony katalog metod do którego możemy podłączyć się dowolnym językiem, który technicznie to potrafi
 3. Optymalizator pionowy zapisu i odczytu – Konwersja wołań wewnętrznego API na optymalne pod względem wykorzystania potencjału środowiska (np. wielowątkowość)
 4. Serwer bazy danych
 5. Moduł administracji składający się m.in.:
  1. Narzędzie importu, eksportu bazy danych
  2. Podsystem logowania działania bazy
  3. Moduł obsługi uprawnień
  4. Konsola do administracji bazą danych

Opracowane w systemie MetaBaza rozwiązania technologiczne umożliwią zaspokojenie potrzeb rynkowych, takich jak:

 

Decydując się na wdrożenie systemu MetaBaza nasi Klienci uzyskają następujące korzyści:

 1. Pozyskają jednolity system zarządzania niejednorodną bazą danych o bardzo dużej elastyczności projektowania struktur danych oraz operowania i przetwarzania wielkich zbiorów danych w stosunku do rozwiązań korzystających z tradycyjnych modeli bazodanowych.
 2. Otrzymają dojrzałe, funkcjonalne środowisko tworzenia aplikacji o niespotykanym dotąd niskim koszcie implementacji i skróconym Time to Market.
 3. Nastąpi uproszczenie algorytmów i struktur danych w systemach bazodanowych i warstwach aplikacyjnych – poprzez niwelowanie problemu tzw. niezgodności impedancji pomiędzy modelami relacyjnymi a obiektowymi
 4. Uzyskają wysoką wydajność przy niskich kosztach utrzymania systemu
 5. Wykorzystanie otwartej architektury pozwalającej na swobodę integracji z innymi systemami.