System SIMON DC

Miło nam poinformować, że oferta produktowa Spółki poszerzyła się o kolejny innowacyjny autorski produkt oparty na wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji: system identyfikacji urządzeń oraz rozpoznawania ich konfiguracji w DataCenter – SIMON DC.

System jest efektem zakończonych własnych prac badawczo rozwojowych, w wyniku których SIMON DC został skomercjalizowany i wprowadzony do działalności własnej Spółki.

Oferta wdrożenia systemu SIMON DC jest kierowana do Klientów eksploatujących duże centra danych, którzy postawili sobie za cel ograniczenie pracochłonności wykonywania szeregu zadań związanych z ich zarządzaniem w takich obszarach, które do tej pory były pracochłonne, poza zasięgiem wsparcia istniejących do tej pory narzędzi technicznych. Stanie się do możliwe poprzez automatyzację procesów zarządzania infrastrukturą umożliwiające spójne, automatyczne identyfikowanie oraz monitorowanie urządzeń stanowiących wyposażenie centrum danych  z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

System SIMON DC oferuje łącznie funkcjonalności:
– automatyczną, natychmiastową identyfikację urządzeń DC na podstawie analizy obrazu i przy użyciu algorytmów AI,
– automatyczne, natychmiastowe rozpoznanie konfiguracji urządzeń DC na podstawie analizy obrazu i przy użyciu algorytmów AI,
– automatyczną inwentaryzację elementów infrastruktury DC.

Rekomendujemy naszym Klientom wdrożenie systemu SIMON DC, dzięki czemu możliwe będzie:
• efektywne wykorzystanie algorytmów AI w centrach danych o znacznych rozmiarach,
• obniżenie kosztów zarządzania centrum danych,
• ograniczenie zaangażowania zasobów kadrowych o wysokich kwalifikacjach,
• efektywne działanie niezależne od kategorii, typu, producenta sprzętu,
• skrócenie do minimum czasu potrzebnego na przeprowadzanie cyklicznych (wymaganych przepisami ustaw) inwentaryzacji infrastruktury i wyposażenia w DC,
• usprawnienie procesu wdrażania systemów DCIM (Data Center Infrastructure Management), gdy pierwszym etapem niezbędne jest stworzenie kompleksowej ewidencji elementów, które mają być podstawą zarządzania w DCIM,
• przeprowadzanie weryfikacji zgodności sprzętu z deklaracją przemieszczenia na potrzeby służb zapewniających fizyczne bezpieczeństwo DC (rozpoznawanie i detekcja sprzętu przy wejściu/wyjściu z obszaru DC i weryfikacja zgodności z dokumentacją, zezwoleniami).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych odbiorców.
Warunki wdrożenia oraz utrzymania systemu każdorazowo ustalamy w oparciu o szczegółową analizę potrzeb Klienta.