Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

Oś Priorytetowa: I. Nowoczesna gospodarka, działanie: 1.2. Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Tytuł projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu automatycznej identyfikacji urządzeń w DataCenter i rozpoznawania ich konfiguracji (SIMON DC) z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji”

Celem projektu jest wprowadzenie wyników własnych prac badawczych do produkcji, czego efektem będzie wdrożenie systemu SIMON DC, jako innowacji produktowej opartej na algorytmach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, przeznaczonej dla różnych sektorów gospodarki.

Wartość całkowita projektu: 2.753.783,52 PLN

Wartość dofinansowania środkami Unii Europejskiej: 1.426.991,00 PLN