System SmartLink DC – automatyczna identyfikacja połączeń sieciowych w data center

Z przyjemnością informujemy, że rozszerzamy naszą ofertę produktową o innowacyjny autorski  system automatycznej identyfikacji połączeń sieciowych – SmartLink DC.

System jest efektem zakończonych własnych prac badawczo rozwojowych, w wyniku których SmartLink DC został skomercjalizowany i wprowadzony do działalności własnej Spółki.

Oferta wdrożenia systemu SmartLink DC jest kierowana do Klientów, którzy postawili sobie za cel pozyskanie efektywnego narzędzia usprawniającego zarządzanie infrastrukturą oraz połączeniami sieciowymi w dużych centrach danych. Stanie się do możliwe poprzez automatyzację procesów inwentaryzacji i nadzoru przy pomocy zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego, które na podstawie analizy obrazu – wykonanego zdjęcia lub strumienia wideo obejmującego konkretną scenę, tj. widok urządzenia lub połączenia sieciowego, przeprowadzą automatyczną identyfikację urządzeń i połączeń sieciowych sieciowych znajdujących się w analizowanej scenie. Precyzja identyfikacji będzie umożliwiała wskazanie konkretnego egzemplarza urządzenia lub połączenia sieciowego wraz z jego lokalizacją w data center.

Rekomendujemy naszym Klientom wdrożenie systemu SmartLink DC, ponieważ przyczyni się to istotnie do ograniczenia pracochłonności wykonywania szeregu uciążliwych zadań związanych z bieżącym zarządzaniem data center, szczególnie w tych obszarach, które do tej pory były poza zasięgiem wsparcia istniejących na rynku rozwiązań konkurencyjnych i jednocześnie wymagały udziału wykwalifikowanego personelu technicznego.  Chodzi na przykład o takie zadania jak:
– przeprowadzanie cyklicznych (ustawowych) inwentaryzacji infrastruktury i wyposażenia w DC
– przeprowadzanie spisów w trakcie oględzin, wizji lokalnych ad-hoc
– przeprowadzanie kontroli i weryfikacji prac instalacyjnych, utrzymaniowych, serwisowych
– tworzeniu ewidencji sprzętu i wyposażenia niebędącego własnością użytkownika systemu (np. sprzętu, będącego własnością klienta wykorzystującego tylko udostępnioną przestrzeń w DC)
– przeprowadzanie procedur zdawczo – odbiorczych przy migracjach sprzętu, zmiany lokalizacji, itp.
– usprawnienie procesu wdrażania systemów DCIM.