Sprawna wymiana informacji, wsparcie pracy grupowej i zdalnej

Systemy wspierające wymianę informacji stanowią obecnie ważny element funkcjonowania dużych organizacji. Rozwiązania oferowane przez naszą firmę stanowią platformę efektywnej komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji i poza nią, przy wykorzystaniu wszystkich mediów telekomunikacyjnych.

W efekcie właściwie przeprowadzonej integracji platformy wymiany informacji z systemami aplikacyjnymi tworzymy spójny, jednorodny system, w którym obsługiwane są w kompletne procesy biznesowe w organizacji Klienta. Poprzez projektowanie i wdrażanie dedykowanych rozwiązań udostępniamy poszczególnym użytkownikom i ich grupom spersonalizowane środowisko pracy, udostępniające wszystkie informacje i narzędzia konieczne do efektywnego wykonywania postawionych zadań. Wdrożone rozwiązania poprawiają efektywność pracy i wpływają na redukcję kosztów. Elementy systemu bezpieczeństwa, zawarte w naszych systemach gwarantują ciągłość i wydajność pracy oraz ochronę przed nieuprawnionym dostępem i utratą danych.

Oferta sprawnej wymiany informacji oraz wsparcia pracy grupowej i zdalnej obejmuje następujące elementy: