Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

Oś priorytetowa: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Tytuł projektu: „Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych nad opracowaniem prototypu uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych nad technologią uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych, a następnie, w ramach prac rozwojowych, przygotowanie prototypu produktu implementującego opracowaną technologię w warunkach operacyjnych na platformach badawczych.

Wartość projektu: 1.491.963,00 PLN

Wartość dofinansowania środkami Unii Europejskiej: 1.019.950,00 PLN