Standaryzacja i zarządzanie infrastrukturą serwerów

Wraz ze wzrostem liczby serwerów oraz aplikacji w systemach informatycznych zachodzi potrzeba przyjęcia jednolitych rozwiązań umożliwiających efektywną nimi administrację w zakresie utrzymania i rozwoju.
W obszarze tym Prointegra oferuje rozwiązania standaryzacji polegające na optymalizacji infrastruktury serwerów i zarządzanie nią przy wykorzystaniu mniejszej liczby bardziej efektywnych narzędzi.

Koncepcja standaryzacji i zarządzania infrastrukturą serwerów opiera się na następujących założeniach:

Ofertę rozwiązań naszej firmy w tym zakresie stanowią usługi projektowania, usługi wdrożeniowe, analizy wydajnościowe środowiska serwerów, opracowanie procedur eksploatacyjnych oraz szkolenia administratorów dotyczących zestandaryzowania i utrzymania zestandaryzowanego środowiska serwerowego.

Nadzorowanie poziomu usług dostarczanych przez środowisko serwerowe i aplikacyjne (SLA)

ProIntegra oferuje rozwiązania służące do monitorowania serwerów, serwerowych systemów operacyjnych i bazodanowych, urządzeń komunikacyjnych oraz aplikacji.
Oferowane przez naszą firmę produkty i usługi przeznaczone są dla administratorów złożonych systemów informatycznych, stanową dla nich narzędzie do szybkiego uzyskiwania informacji określających stan poszczególnych elementów zarządzanej infrastruktury umożliwiających efektywną i proaktywną administrację nimi.
Istotą oferowanych rozwiązań jest wdrożenie rozwiązań umożliwiających zarządzanie infrastrukturą serwerową oraz wdrożenie narzędzi do automatycznego zbierania i prezentacji w uporządkowany sposób zagregowanych danych dotyczących stanów poszczególnych elementów monitorowanej infrastruktury.

Systemy mogą obejmować monitorowaniem i zarządzaniem następujące elementy infrastruktury informatycznej:

Przy pomocy rozwiązań dedykowanych, projektowanych indywidualnie umożliwia również monitorowanie aplikacji:

W przypadku monitorowania aplikacji uwzględnione są zdarzenia pochodzące z:
samej aplikacji i jej składowych:

Oferowane przez naszą firmę rozwiązania pozwalają na monitorowanie dostępności aplikacji dla użytkownika
Monitorowanie dostępności aplikacji opiera się na sprawdzaniu poprawności wygenerowanych przez serwer wybranych elementów programu, które wykorzystuje użytkownik – formatki, formularze etc. Ważnym parametrem wpływającym na możliwość wykorzystywania aplikacji jest także czas odpowiedzi na akcje podejmowane przez użytkownika. Na podstawie analizy poprawności generowanych danych oraz czasów reakcji systemu w wybranym okresie jest wyliczany wskaźnik dostępności aplikacji
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów interpretacji danych administrator systemu otrzymuje uporządkowane pod względem wagi i rodzaju informacje o stanie zarządzanej infrastruktury. Poprzez mechanizmy analizy zmian w czasie wybranych parametrów monitorowanego środowiska system umożliwia śledzenie ich trendu oraz informuje o przyszłych zagrożeniach sprawnego funkcjonowania infrastruktury.
Zastosowanie narzędzi do zarządzania infrastrukturą umożliwia jest szybkie wprowadzanie niezbędnych do jej optymalizacji zmian.

Ochrona antywirusowa serwerów

Systemy ochrony antywirusowej środowiska serwerowego są obecnie niezbędnym elementem infrastruktury IT.
W stosowanych przez naszą firmę rozwiązaniach wykorzystujemy jednocześnie różne komponenty oferowane przez firmy specjalizujące się w ochronie antywirusowej. Zastosowanie kilku różnych rodzajów zabezpieczeń podwyższa poziom bezpieczeństwa znacząco ogranicza straty powodowane przez zainfekowane pliki.
System antywirusowy dla infrastruktury serwerów stanowi element uzupełniający naszą ofertę i często jest on dodatkową opcją w realizacjach innych projektów, np. budowy kompleksowego systemu poczty elektronicznej, budowy systemu wymiany informacji z Internetem.
Prointegra w swojej ofercie nie zamyka się do rozwiązania tylko jednego producenta, ale oferuje swoje usługi w oparciu o rozwiązania różnych firm.