Integracja systemów wspierających technicznie i ewidencyjnie zarządzanie IT

W ramach integracji systemów wspierających techniczne i ewidencyjne zarządzanie IT firma ProIntegra świadczy usługi umożliwiające kompleksowo zarządzać infrastrukturą IT.
Dzięki wdrożeniu naszych rozwiązań możliwe jest powiązanie wielu różnych systemów, które swym zakresem obejmują infrastrukturę IT, w jeden spójny system.

Integracją mogą być objęte następujące elementy środowiska IT:

Prawidłowo wykonana integracja ułatwia standaryzację procesów i rozwiązań w zakresie infrastruktury IT, umożliwia szybkie i sprawne zarządzanie środowiskiem oraz dostarcza aktualnych informacji ilościowo-jakościowych.