Bezpieczna i wydajna komunikacja z Internetem

ProIntegra oferuje kompleksowe rozwiązania pozwalające w sposób bezpieczny i szybki wykorzystywać środowisko Internetu do uzyskiwania dostępu i wymiany informacji.

Stosowane przez nas rozwiązania umożliwiają kierownikom działów informatycznych centralne definiowanie reguł rządzących działaniem usług internetowych (obejmujących na przykład zasady dostępu, rejestrowania zdarzeń i równoważenia obciążenia), a następnie nakładać te reguły na usługi internetowe. Również w obszarze bezpieczeństwa wdrażane są kompleksowe rozwiązania pozwalające na centralne definiowanie reguł bezpieczeństwa oraz ich przenoszenia na nowo tworzone usługi internetowe.

Stosowane przez nas rozwiązania zapewniają przedsiębiorstwom ochronę przed zagrożeniami w sieci zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi poprzez:

Dzięki zastosowaniu oferowanych przez nasza firmę produktów i usług możliwe jest między innymi: