Wdrażanie usługi klucza publicznego

System uwierzytelniania i podpisu elektronicznego stanowi istotny element bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.

ProIntegra oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania umożliwiające jednokrotne logowanie do systemów informatycznych z wykorzystaniem zaawansowanego uwierzytelniania oraz technologii podpisu elektronicznego.

Oferowane przez nas rozwiązania pozwalają na budowę pełnej Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającą: