Infrastruktura logowania

Prawidłowo zaprojektowana infrastruktura logowania stanowi podstawowy komponent środowiska informatycznego w organizacji, umożliwiający dostęp użytkowników sieci do jej zasobów. Właściwie zaprojektowana infrastruktura logowania pozwala na uzyskanie scentralizowanego i precyzyjnego zarządzania dostępem do zasobów i usług w heterogenicznych środowiskach systemowo-aplikacyjnych.
Oferta firmy Prointegra, w tym obszarze, zawiera pełny zakres, począwszy od usług projektowania, poprzez usługi wdrożeniowe, usługi migracji, opracowanie procedur eksploatacyjnych, administracyjnych, bezpieczeństwa, po szkolenia i wsparcie techniczne dla administratorów.
Elementy składające się na budowę infrastruktury logowania to:

Infrastruktura logowania projektowana i wdrażana przez naszą firmę cechuje się bardzo wysoką wydajnością i niezawodnością systemu, uzyskana poprzez implementację odpowiednio skonfigurowanych jej elementów oraz poprzez optymalizację pod kątem komunikacji w sieci rozległej. Zastosowane przez nas rozwiązania znacząco podnoszą bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej oraz obniżają koszty jej eksploatacji.