Zarządzanie tożsamością

Zarządzanie ryzykiem związane z bezpieczeństwem informacji w firmie wymaga skutecznych i efektywnych narzędzi. Adaptacja odpowiednich procesów i technologii w tym zakresie powinna zapewnić organizacji następujące kluczowe korzyści: poprawę bezpieczeństwa i rozliczalności dostępu do systemów, zapewnić zgodność z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami prawnymi, poprawić produktywność oraz zredukować koszty utrzymania systemów i wsparcia użytkowników (ServiceDesk) oraz zredukować koszty licencji.

Zarządzanie tożsamością i dostępem (Identity & Access Management – IAM) jest rozwiązaniem zapewniającym bezpieczny dostęp do aplikacji uruchamianych lokalnie i w chmurze z każdego miejsca i za pomocą prawie każdego urządzenia. Umożliwia pracownikom korzystanie z tej samej tożsamości zarówno w ramach organizacji, jak i w sieciach partnerów firmy. Zapewnia też stałą i niezawodną łączność.

Wdrożenie kompleksowego rozwiązania do zarządzania ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji implikuje konieczność stworzenia w organizacji strategii bezpieczeństwa oraz wdrożenie specjalistycznej platformy IAM (Identity and Access Management) do zarządzania tożsamością użytkowników i ich dostępem do zasobów IT w organizacji.

Strategia bezpieczeństwa reguluje kwestie związane z obsługą pełnego cyklu życia tożsamości (od rozpoczęcia świadczenia usług do ustania tego świadczenia połączonego z całkowitym zablokowaniem i odwołaniem praw dostępu do udostępnionych zasobów przedsiębiorstwa) oraz ról i uprawnień w systemach nadawanych użytkowników (łącznie z obsługą kont specjalnych o podwyższonych uprawnieniach). Strategia bezpieczeństwa uwzględnia regulacje wewnętrzne organizacji, przepisy prawne narzucone przez Regulatora zewnętrznego, któremu podlega organizacja oraz normy branżowe, itp.

Wdrożenie kompleksowej platformy IAM w organizacji to implementacja: procesów, procedur, standardów oraz odpowiednich technologii, które sprostają wypracowanym wymaganiom i zapewnią dostęp do zasobów IT tylko uprawnionym użytkownikom, którzy pełnią określone funkcje w organizacji.

Platforma IAM może objąć następując obszary: