Unia Europejska

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka  Działanie 1.2 – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP  Działanie 3.2 – Innowacje w MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem”; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: I. Nowoczesna gospodarka, działanie: 1.2. Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

ZAKOŃCZONE:

Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu laptop oraz serwera na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ‘MetaModel’ w Chmurze Obliczeniowej”

ZAKOŃCZONE:

Dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci komponentów tworzących platformę produkcyjną systemu na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ‘MetaModel’ w Chmurze Obliczeniowej”