Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.2. Innowacje w MŚP

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji procesowej w celu dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie niezależnej platformy MetaModel Development Platform integrującej metody, technologie i narzędzia generowania dedykowanych aplikacji o dużej skali klasy Custom Enterprise Software Solutions na podstawie modeli obiektowych udostępnianych przez wielomodelową bazę danych.

Wartość projektu: 929.386,20 PLN

Wartość dofinansowania środkami Unii Europejskiej: 789.969,00 PLN