Portalowe systemy wymiany informacji i pracy grupowej

ProIntegra oferuje dedykowane rozwiązania portalowe jako narzędzie podnoszące efektywność procesów biznesowych w organizacji klienta. Przygotowane przez nas rozwiązania także dzięki wykorzystaniu wielu kanałów komunikacji (WWW, SMS, WAP) umożliwiają ułatwiają pracę grupową i projektową, pozwalają na szybszy dostęp do wiedzy zgromadzonej w organizacji. Poprzez zastosowanie integracji z aplikacjami pracującymi w organizacji klienta dedykowane rozwiązania portalowe pozawalają zoptymalizować i zunifikować środowisko pracy poszczególnych grup użytkowników i tym uczynić ich pracę ich pracę bardziej wydajną. Zastosowanie elementów workflow pozawala na odzwierciedlenie w systemie informatycznym przedsiębiorstwa procesów mających miejsce w organizacji przyczyniając się do ich usprawnienia.