Ochrona dostępu do informacji i bezpieczna praca zdalna

Kompleksowe rozwiązania chroniące odstęp do informacji i umożliwiające bezpieczną pracę zdalną stanowią uzupełnienie elementy w zakresie infrastruktury IT. Oferowane prze naszą firmę rozwiązania wykorzystują specjalizowane produkty firm trzecich i umożliwiają implementację następujących usług:

Dzięki naszym usługom możliwe jest usprawnienie organizacji poprzez umożliwienie pracownikom i kontrahentom dostępu do zasobów wewnętrznych firmy, wspólnej pracy projektowej, wymiany informacji.