Kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne w firmie i poza nią

Oferowane przez naszą firmę kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne stanowią w zamyśle podstawową infrastrukturę, na której oparta jest obsługa procesów biznesowych organizacji.

Kompleksowe systemy telekomunikacyjne budowane są z wykorzystaniem następujących elementów: systemu poczty elektronicznej, Internetu, komunikacji głosowej opartej o łącza telefoniczne i technologię VoIP (Voice over IP) oraz rozwiązań mobilnych. Umożliwiając dzięki temu szybką, sprawną, bezpieczną i nieprzerwaną komunikację i wymianę informacji, a także pracę zdalną.

Kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne wiążą się również w dużej mierze z ideą optymalizacji działania infrastruktury informatycznej poprzez ujednolicenie systemu komunikacji w firmie i jej otoczeniu. Chodzi tu głównie o wykorzystanie najnowszych technologii w celu zapewnienia pełnego zakresu komunikacji za pośrednictwem wiadomości, rozmów i obrazu wideo. Łączenie pracy nad dokumentami, arkuszami, kalendarzem i wiadomościami z komunikacją telefoniczną, pocztą głosową i konferencjami.
Pojawia się wiele nieznanych dotąd możliwości:

Punktem wyjścia do takiego kompleksowego rozwiązania jest właściwe zaprojektowanie i implementacja systemu poczty elektronicznej, zintegrowanej z infrastrukturą logowania w organizacji Klienta. Następnie wykorzystanie najnowszych funkcjonalności aplikacji biurowych, komunikatorów i centrali telefonicznych w połączeniu z informatycznymi systemem poczty elektronicznej.
Na kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne w organizacji składają się również systemy wymiany informacji grupowej raz portale informacyjne, w pełni zintegrowane z systemami poczty elektronicznej i infrastrukturą logowania funkcjonująca w organizacji.