Kwiecień 2012 – Kolejna Umowa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Wdrożenie systemu B2B w zakresie ciągłej integracji i automatyzacji procesu tworzenia oprogramowania”. Projekt zostanie zrealizowany w okresie czerwiec 2012 – luty 2013 w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Marzec 2012 – ProIntegra na rynkach USA i Wielkiej Brytanii

Spółka podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie ProIntegra SA” Projekt będzie realizowany w okresie maj 2012 – kwiecień 2014 w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu – Etap II”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Czerwiec 2011 – ProIntegra dla Śląskiego Funduszu Stypendialnego

Spółka aktywnie uczestniczy w pracach Rady Funduszu. Środki po zakupie krzeseł na licytacji „Krzesła Nauki”- zostały przeznaczone m.in. na stypendia semestralne ŚFS.

Firma posiada tytuł „Darczyńcy XII Edycji Programu Stypendialnego”.

Marzec 2011 – ProIntegra rozwija działalność eksportową

Spółka podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Plan Rozwoju Eksportu dla innowacyjnych, zaawansowanych produktów i usług informatycznych” Projekt zostanie zrealizowany w okresie luty 2011 – czerwiec 2011 w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu – Etap I”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Kwiecień 2010 – ProIntegra Spółką Akcyjną

Informujemy, że 22 kwietnia 2010 uległa zmianie forma prawna ProIntegra. W wyniku przeprowadzonego procesu przekształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcona została w spółkę akcyjną. Spółka będzie posługiwała się nazwą ProIntegra Spółka Akcyjna lub ProIntegra SA. ProIntegra SA jest bezpośrednim następcą prawnym ProIntegra sp. z o.o. i przejmuje z mocy prawa wszystkie jej zobowiązania. Wszystkie zawarte przez ProIntegra sp. z o.o. umowy zachowują ważność i nie wymagają zmian ani aneksów.

Styczeń 2010 – ProIntegra prowadzi badania

Spółka prowadzi działalność badawczą w zakresie rozwijania technologii związanych ze wspieraniem budowy i eksploatacji Data Center. Rezultaty badań pozwolą na przeprowadzenie trafnej diagnozy aktualnie występujących problemów oraz zapotrzebowania rynkowego w tym obszarze.

Sierpień 2009 – ProIntegra beneficjentem środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spółka podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Wdrożenie systemu automatycznej wymiany informacji w zakresie obsługi zleceń, zadań oraz rozliczeń w projektach”. Projekt zostanie zrealizowany w okresie listopad 2009 – grudzień 2010 w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

2005 – ProIntegra rozszerza profil

ProIntegra rozszerza profil o usługi analityczne oraz tworzenie aplikacji „pod klucz”, podwaja obroty i zatrudnienie do poziomu 40 stałych pracowników

2003 – powstaje firma ProIntegra sp. z o.o.

Główny profil to wdrożenia rozwiązań infrastruktury informatycznej na bazie technologii Microsoft

1997 – Powstaje zespól zespół kompetencyjny dla technologii Microsoft

Początki współpracy z Microsoft Consulting Services