System WSMS

WSMS jest kolejnym krokiem w kierunku lepszego zarządzania infrastrukturą IT, jaki proponujemy naszym klientom. To autorskie, unikalne w skali rynku, rozwiązanie wspomagające zarządzanie standardem stacji roboczych w wielkich organizacjach. Dzięki jego usługom możliwa jest ciągła i efektywna kontrola oraz precyzyjne zarządzanie dużym, rozproszonym środowiskiem IT, przy minimalizacji nakładów pracy ludzkiej.

O wartości systemu WSMS świadczą następujące unikalne cechy tego rozwiązania:

Oferowane przez nas rozwiązanie przyniesie klientom szereg wymiernych korzyści, wśród których można wymienić: