System SEMPI

System Ewidencji Majątku  – SEMPI to autorskie rozwiązanie do wspierania procesów inwentaryzacji oraz zarządzania majątkiem w średnich i dużych organizacjach.  Możliwości systemu SEMPI dają gwarancję zgromadzenia i potwierdzenie rzetelności danych o posiadanym majątku i wyposażeniu. Procesy zarządzania majątkiem i wyposażeniem mogą zostać rozszerzone na inne składniki aktywów przedsiębiorstwa, takie jak wartości niematerialne i prawne (np. licencje, patenty), czy też środki trwałe i wyposażenie, które nie jest własnością firmy, ale zostały powierzone na podstawie różnego rodzaju umów.

 System SEMPI składa się z dwóch głównych części:

Wdrożenie systemu SEMPI pozwala na osiągnięcie wielu wymiernych korzyści biznesowych: