Konferencja techniczna 8 grudnia 2022 r. Prezentacja wyników projektu badawczo rozwojowego pt: Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych nad opracowaniem prototypu uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję techniczną organizowaną przez ProIntegra SA oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki zrealizowanego przez Spółkę ProIntegra SA projektu badawczo rozwojowego pt: 'Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych nad opracowaniem prototypu uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych’.

W ramach projektu został opracowany i wytworzony prototyp uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych. Zakończone sukcesem prace badawcze umożliwiły wprowadzenie systemu do działalności własnej Spółki oraz pełną komercjalizację produktu. Szersze informacje na temat możliwości funkcjonalnych systemu znajdują się pod adresem: https://www.prointegra.com.pl/714-2/

Na realizację projektu Spółka otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej:
I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
Umowa o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.00-24-0851/17-01.

Liczymy, że nasza prezentacja zainteresuje szerokie grono odbiorców, w tym pracowników naukowych jak i studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz innych uczelni z całego kraju.

Konferencja zostanie przeprowadzona w formie webinarium, w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 13.00.

Agenda konferencji została umieszczona w załączonej do zaproszenia ulotce informacyjnej.
Agenda konferencji

Poniżej znajdą Państwo link, umożliwiający dołączenie do konferencji.

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Dołącz w internecie

Identyfikator spotkania: 315 359 879 007
Kod dostępu: etFwgB