Konferencja 14 grudnia 2022 r. Prezentacja wyników projektu badawczo rozwojowego pt: Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych nad opracowaniem prototypu uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez ProIntegra SA, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki zrealizowanego przez Spółkę projektu badawczo rozwojowego pt: 'Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych nad opracowaniem prototypu uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych’.

W ramach projektu został opracowany i wytworzony prototyp uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych. Zakończone sukcesem prace badawcze umożliwiły wprowadzenie systemu do działalności własnej Spółki oraz pełną komercjalizację produktu. Szersze informacje na temat możliwości funkcjonalnych systemu znajdują się pod adresem: https://www.prointegra.com.pl/714-2/

Na realizację projektu Spółka otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka
dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.00-24-0851/17-01.

Konferencja zostanie przeprowadzona w formie webinarium, w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 13:00.
Agenda konferencji:
1. Informacja o Spółce. Centrum Badawczo Rozwojowe – prezes zarządu ProIntegra SA Wojciech Psonka
2. Prezentacja wyników prac badawczych – system zarządzania bazami danych – prezes zarządu ProIntegra SA Wojciech Psonka
3. Innowacja procesowa MetaMedel Development Platform (MMDP) Prezentacja korzyści z wdrożenia rozwiązania – prezes zarządu ProIntegra SA Wojciech Psonka
4. Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja

Poniżej znajdą Państwo link, umożliwiający dołączenie do konferencji.

Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali

Dołącz w internecie

Identyfikator spotkania: 381 739 413 93
Kod dostępu: xqg3nm