Zapytanie o cenę z dn. 12 listopada 2020 r.

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Konkurs nr 7 (rok 2020)

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji technologicznej stanowiącej cyfrowe środowisko pracy – Office Digital Workspace”, firma ProIntegra SA zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę nowej technologii w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej obejmującej:

1. Podsystemy usługowe:
a. technologię realizacji podsystemu poczty elektronicznej i pracy grupowej,
b. technologię realizacji podsystemu telekonferencji,
c. technologię realizacji podsystemu przechowywania i udostępniania plików,
d. technologię realizacji podsystemu aplikacji biurowych,
e. technologię realizacji podsystemu zarządzania projektami i zadaniami,
f. technologię realizacji podsystemu zarządzania szkoleniami.

2. Podsystemy infrastrukturalne:
a. technologię realizacji podsystemu centralnej autoryzacji,
b. technologię realizacji rozwiązań portalowych i komunikacji z Internetem,
c. technologię realizacji podsystemu bazodanowego do zarządzania danymi strukturalnymi i niestrukturalnymi,
d. technologię realizacji podsystemu zarządzania komponentami środowiska Office Digital Workspace.

Niniejsze Zapytanie o cenę ma na celu rozeznanie rynkowe oraz oszacowanie wartości wydatków projektowych i nie zobowiązuje firmy ProIntegra SA do żadnego określonego działania.
Będziemy zobowiązani za udzielenie odpowiedzi do 20 listopada br. na adres przetargi@prointegra.com.pl na dołączonym do zapytania Formularzu Ofertowym.

plik:  3.2.2_Zapytanie o Cenę

plik:  Załącznik nr 1_Formularz Oferty