Wprowadzenie do oferty produktu ‘e-dym’

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem”, Oś priorytetowa1. Nowoczesna gospodarka Działanie1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem prototypu innowacyjnego automatycznego bezczujnikowego analizatora zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego”, udostępniamy generyczną aplikację dostępową na urządzenia mobilne dla użytkowników końcowych rozwiązania.

plik do pobrania: https://gitlab.com/prointegra/smoke/-/blob/master/smoke-detector-app/smoke-detector.apk