Wsparcie techniczne rozwiązań w zakresie technologii

Szczegółowo usługi wsparcia technicznego obejmują:

W ramach usług wsparcia technicznego przygotowujemy rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności, poprawę bezpieczeństwa i efektywności eksploatacyjnej systemów w środowisku informatycznym Klienta.
Do oferty usług wsparcia technicznego włączamy również analizy funkcjonowania oraz usługi zawiązane z audytami i inwentaryzacją środowiska informatycznego.

Wsparcie techniczne rozwiązań w zakresie technologii Microsoft

W coraz większym stopniu sukces przedsiębiorstwa uzależniony jest od funkcjonalności systemu informatycznego, który oprócz podstawowych wymogów, jakimi są: wysoka niezawodność, wydajne zarządzanie, prostota użycia; musi zapewnić także łatwe dostosowywanie działań firmy do wymogów rynkowych i umożliwić obsługę najnowszych rozwiązań sprzętowych.
Oferta usług wsparcia technicznego Prointegra w zakresie technologii Microsoft pozwoli sprawnie zarządzać i planować działania związane ze sferą informatyki w firmie.
Usługi wsparcia technicznego oferujemy począwszy od etapu tworzenia koncepcji budowy systemu, poprzez etapy jego wdrożenia, eksploatacji, audytu, serwisu oraz konsultacji w zakresie jego dalszego rozwoju, modernizacji i dostosowania do własnych potrzeb.
Wsparcie techniczne w zakresie technologii Microsoft realizujemy poprzez:

W ramach oferty kontraktów serwisowych w zakresie technologii Microsoft proponujemy:

Eskalacja problemu do Microsoft jest możliwa dzięki uczestnictwu Prointegra w elitarnym programie Microsoft Services Partner Advantage.
Status Microsoft Gold Certified Partner, posiadany przez Prointegra, zobowiązuje do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i uzyskiwania najlepszych referencji od Klientów.

Wsparcie techniczne rozwiązań w zakresie technologii Oracle

Oferta usług wsparcia technicznego Prointegra w zakresie technologii Oracle dotyczy usług związanych z systemami baz danych i serwerów aplikacji Oracle raz narzędziami i produktami tej firmy do integracji aplikacyjnej i modelowania procesów.
Wsparcie techniczne w zakresie technologii Oracle stanowią następujące usługi:

W ramach usług serwisowych oferujemy ważną część naszej oferty stanowią umowy serwisowe, które zawierają

Wsparcie techniczne rozwiązań w zakresie technologii BEA

Oferta usług wsparcia technicznego Prointegra w zakresie technologii BEA Systems dotyczą serwerów aplikacji, rozwiązań portalowych raz narzędzi i produktów tej firmy do integracji aplikacyjnej i modelowania procesów.
Wsparcie techniczne w zakresie technologii BEA Systems stanowią następujące usługi:

W ramach usług serwisowych oferujemy ważną część naszej oferty stanowią umowy serwisowe, które zawierają