Wdrażanie autorskich rozwiązań biznesowych

W ramach realizacji wielu projektów w zakresie tworzenia i wdrażania rozwiązań biznesowych firma ProIntegra przygotowała szereg gotowych, specjalizowanych i nowoczesnych produktów, które mogą zostać wykorzystane przez szerokie grono klientów o różnych profilach działalności.

Gotowe rozwiązania te każdorazowo są optymalizowane w stosunków do infrastruktury IT i wymogów biznesowych klienta. .
Wykorzystywana przez naszą firmę metodyka prac wdrożeniowych i doświadczenia konsultantów powodują, że proces wdrożenia jest efektywny, co powoduje duże oszczędności po stronie jego kosztu.
Produkty nasze zaprojektowane są w sposób umożliwiający łatwą ich rozbudowę funkcjonalną i powiązanie z innymi systemami oraz są skalowalne, przygotowane na zwiększenie obciążania danymi i liczbą użytkowników.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową.