System SZMIT

Jest autorskim rozwiązaniem zaprojektowanym w celu usprawnienia zarządzania majątkiem w przedsiębiorstwie. Nadzorem systemu może zostać objęty każdy rodzaj majątku. Dzięki szeregowi rozbudowanych i wyspecjalizowanych funkcji oraz integracji z innymi systemami aplikacja SZMIT znajduje dealne zastosowanie w obszarze zarządzania majątkiem IT. Dodatkowo SZMIT może być rozbudowywany w nieograniczonym zakresie uwzględniając specyficzne potrzeby użytkowników aplikacji.

Podstawowe funkcje systemu obejmują:

Kategorie majątku, które mogą być objęte nadzorem systemu SZMIT: