System SOP

System Obsługi Promocji (SOP) służy do centralnego zarządzania promocjami i kodami promocyjnymi. Jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością handlowo-usługową oczekujących efektywnego wsparcia sprzedaży poprzez obsługę programów lojalnościowych przeznaczonych dla klientów detalicznych.

Do najważniejszych funkcjonalności systemu można zaliczyć:

System obsługuje następujące scenariusze biznesowe:

Każdy kupon jednoznacznie identyfikuje daną akcję promocyjną, ponieważ SOP może obsługiwać równocześnie wiele różnych akcji promocyjnych z wykorzystaniem kuponów. W przypadku wymienionych wyżej scenariuszy biznesowych oznacza to zapewnienie wygenerowania unikalnego kodu dla każdego kuponu w ramach danej promocji prowadzonej w sieci PHK.  

Wszystkie akcje promocyjne związane z wykorzystaniem kodów kuponów w sieci PHK mogą być planowane z poziomu systemu centralnego Klienta (np. SAP Retail), a następnie w zależności od przyjętego scenariusza biznesowego przekazywane do punktów handlowych.  SOP jest zasilany informacjami o promocji pozwalającymi na automatyzację obsługi danej promocji w PHK (daty ważności kuponów, walidacja czy kod jest poprawny aby zabezpieczyć przed defraudacją, automatyzacja generowania kodów)