System Alertów

System Alertów służy do przesyłania i wyświetlania ważnych komunikatów na zdefiniowanej grupie komputerów skierowanych do określonego grona użytkowników sieci w organizacji Klienta. System znajduje zastosowanie w dużych organizacjach o rozproszonej strukturze obiektów, często posiadających wydzielone obszary produkcyjno-przemysłowe, które mogą być narażone na różnego rodzaju nieprzewidziane sytuacje wymagające natychmiastowego powiadomienia dużych grup użytkowników.

Podstawowym zadaniem systemu nie jest wchodzenie w interakcję z użytkownikiem, a wyłącznie jak najszybsze przesłanie komunikatu w określonych sytuacjach do dedykowanej grupy odbiorców. 

Do najważniejszych funkcjonalności systemu można zaliczyć: