Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego ProIntegra SA

Z przyjemnością informujemy, że 2 stycznia 2016 r. Spółka uruchomiła Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii projektowania, budowy i eksploatacji Data Center. Inwestycja została sfinansowana częściowo ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Zakończona inwestycja umożliwi dalszy aktywny rozwój prac badawczo-rozwojowych Spółki w obszarze optymalizacji kosztów eksploatacji Data Center oraz zwiększenie możliwości funkcjonalnych oprogramowania UpTime do zarządzania DC stworzonego i rozwijanego przez Spółkę.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy z naszych Centrum Badawczo-Rozwojowym.