Styczeń 2010 – ProIntegra prowadzi badania

Spółka prowadzi działalność badawczą w zakresie rozwijania technologii związanych ze wspieraniem budowy i eksploatacji Data Center. Rezultaty badań pozwolą na przeprowadzenie trafnej diagnozy aktualnie występujących problemów oraz zapotrzebowania rynkowego w tym obszarze.