Sierpień 2009 – ProIntegra beneficjentem środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spółka podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Wdrożenie systemu automatycznej wymiany informacji w zakresie obsługi zleceń, zadań oraz rozliczeń w projektach”. Projekt zostanie zrealizowany w okresie listopad 2009 – grudzień 2010 w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.