Rozpowszechnienie wyników projektu UDA.RPSL.01.02.00-24-0AC9/20-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. 'Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu automatycznej identyfikacji urządzeń w DataCenter i rozpoznawania ich konfiguracji (SIMON DC) z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji’, dokonujemy  rozpowszechnienia w całości wyników projektu w formie bezpłatnego kodu oprogramowania

linki do oprogramowania:

https://github.com/prointegrasa/SIMONDC

https://gitlab.com/prointegra/simond