Relacje inwestorskie

2022.06.30 sprawozdanie finansowe za 2021

2020.09.02 dokumenty finansowe za 2019

2020.09.23 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania za 2019r

2020.09.24 Akt Notarialny zatwierdzający Sprawozdanie Finansowe za 2019

2021.07.27 zawiadomienie o Walnym Zgomadzeniu Akcjonariuszy

2021.06.29 Sprawozdanie z badania 2020

2021.08.18-Akt-Notarialny-zatwierdzający-Sprawozdanie-Finansowe-za-2020

2021.06.29 Dokumenty finansowe za 2020

2022.09.09 zawiadomienie o Walnym Zgomadzeniu Akcjonariuszy

2022.06.30 sprawozdanie finansowe za 2021

2022.09.30-Akt-Notarialny-zatwierdzający-Sprawozdanie-Finansowe-za-2021

2022.10.17 Sprawozdanie z badania 2021 Prointegra-sig

2023.06.07 zawiadomienie o Walnym Zgomadzeniu Akcjonariuszy