Relacje inwestorskie

2020.09.01 Statut Spółki Prointegra

2020.09.02 zawiadomienie o Walnym Zgomadzeniu Akcjonariuszy

2020.09.02 dokumenty finansowe za 2019

2020.09.23 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania za 2019r

2020.09.24 Akt Notarialny zatwierdzający Sprawozdanie Finansowe za 2019