Relacje inwestorskie

2020.09.01 Statut Spółki Prointegra

2020.09.02 zawiadomienie o Walnym Zgomadzeniu Akcjonariuszy

2020.09.02 dokumenty finansowe za 2019

2020.09.23 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania za 2019r

2020.09.24 Akt Notarialny zatwierdzający Sprawozdanie Finansowe za 2019

2021.07.27 zawiadomienie o Walnym Zgomadzeniu Akcjonariuszy

2021.06.29 Sprawozdanie z badania 2020

2021.08.18-Akt-Notarialny-zatwierdzający-Sprawozdanie-Finansowe-za-2020

2021.06.29 Dokumenty finansowe za 2020