Projektowanie i budowa dedykowanych systemów biznesowych

Projektowanie i budowa dedykowanych systemów biznesowych jest obszarem produktów i usług oferowanych przez firmę ProIntegra , w ramach którego kompetencje techniczne naszych specjalistów z wiedzą biznesowa naszych konsultantów. Ich praca na etapie przygotowania rozwiązania skutkuje optymalnym doborem rozwiązania pod kątem biznesowym i technicznym.

Oferowane przez naszą firmę rozwiązania przeznaczone są dla dużych organizacji i dotyczą usprawnienia procesów:

Gotowe rozwiązania te każdorazowo są optymalizowane w stosunków do infrastruktury IT i wymogów biznesowych klienta. .
W ramach projektowania i realizacji dedykowanych rozwiązań biznesowych ważny jest wybór technologii. Szeroka i interdyscyplinarna wiedz techniczna pozwala naszej firmie połączyć w sposób efektywny wymagania będące funkcją środowiska IT klienta oraz wymogów biznesowych.
Wykorzystanie bibliotek komponentów własnych i firm trzecich oraz efektywne metodyki zarządzania projektem pozwalają na zoptymalizowanie czasu i kosztów dostarczenia rozwiązania.
Zastosowanie nowoczesnych narzędzi i elementów systemu powoduje, iż nasze produkty są skalowalne i wydajne oraz otwarte na zmiany w organizacji i w infrastrukturze IT. Gwarantuje to więc bezpieczeństwo techniczne i ekonomiczne inwestycji