Czerwiec 2015 – ProIntegra SA uczestnikiem Klastra MedSilesia

W czerwcu ProIntegra SA uzyskała status Członka Klastra MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych.

Celem klastra jest podniesienie konkurencyjności zrzeszonych podmiotów, stymulowanie przepływu wiedzy w zakresie innowacyjnych technologii, wyrobów medycznych i usług, generowanie nowatorskich rozwiązań, wspólnych produktów i usług. Udział w Klastrzer zapewnia skuteczną platformę współpracy – dialogu przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań i realizację wspólnych projektów mających wpływ na globalny łańcuch wartości.