Platforma MMDP jako nowoczesne środowisko wytwarzania oprogramowania

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w połowie bieżące roku uruchomiliśmy nowoczesne środowisko developerskie – platformę MeteModel Development Platform – służące kompleksowemu ulepszeniu całego procesu produkcji oprogramowania w Spółce.
Wykorzystanie platformy MMDP nie tylko uporządkuje strukturę wewnętrzną wytwarzanych produktów, wyeliminuje niedogodności ich stosowania i wspierania, ale przede wszystkim w dużym stopniu wpłynie na efektywność produkcji oferowanego przez ProIntegra oprogramowania, dzięki gruntownemu zmniejszeniu poziomu technicznej komplikacji wewnętrznej tworzonych systemów.

Uruchomienie platformy MMDP znacząco skraca czas produkcji oraz zarządzania zmianą, co przekłada się na poprawę jakości tworzonego oprogramowania, obniżenie kosztów produkcji oraz skrócenie czasu dostarczenia i implementacji w pełni funkcjonalnych systemów do klienta końcowego. Zmiany w metodzie wytwarzania oprogramowania obejmą procesy: projektowania, produkcji i rozwoju dedykowanych produktów.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami wszystkich klientów zainteresowanych wytworzeniem i wdrożeniem dedykowanych systemów o dużej skali (Custom Enterprise Software Solutions – CESS), w celu przedstawienia możliwości produkcyjnych nowej platformy MMDP oraz omówienia oczekiwanych rezultatów funkcjonalno-biznesowych.