Marzec 2014 – Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego.

W marcu br. ProIntegra rozpoczęła projekt inwestycyjny pn. „ Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego technologii projektowania, budowy i eksploatacji Data Center” Projekt zostanie zrealizowany w ramach działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”, poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.