Marzec 2012 – ProIntegra na rynkach USA i Wielkiej Brytanii

Spółka podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie ProIntegra SA” Projekt będzie realizowany w okresie maj 2012 – kwiecień 2014 w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu – Etap II”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.