Luty 2013 – Innowacyjne działania Spółki docenione

Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności ProIntegra S.A. na rynku krajowym i międzynarodowym w wyniku wdrożenia innowacji produktowej – systemu UpTimeDC do zarządzania infrastrukturą Datacenter” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego dla Poddziałania 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.