Kwiecień 2013 – Nowa umowa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ProIntegra podpisała kolejną umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Wdrożenie systemu B2B w zakresie zarządzania sprzętowym i wirtualnym środowiskiem wytwarzania oprogramowania”. Projekt zostanie zrealizowany w okresie czerwiec 2013 – luty 2014 w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.