Kwiecień 2012 – Kolejna Umowa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Wdrożenie systemu B2B w zakresie ciągłej integracji i automatyzacji procesu tworzenia oprogramowania”. Projekt zostanie zrealizowany w okresie czerwiec 2012 – luty 2013 w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.