Konsulting w zakresie rozwoju i utrzymania IT

Oferta Prointegra dotycząca konsultingu w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury informatycznej obejmuje usługi w następujących obszarach:

Analiza i opracowywanie koncepcji

Analiza i opracowanie koncepcji stanowi istotny element w procesie przygotowania do realizacji projektu technicznego. Etap ten ma szczególnie znaczenie dla przedsięwzięć złożonych, składających się z wielu faz i obejmujących różne obszary tematyczne, oraz w przypadku dużych organizacji klienta.

Oferta Prointegra w tym zakresie dotyczy:

Właściwie przeprowadzona analiza i opracowanie koncepcji technicznej rozwiązania ma istotny wpływ na kosztorysowanie projektu.

Świadczenie usług serwisowych

Oferta Prointegra w zakresie usług serwisowych obejmuje:

Warunki świadczenie usług serwisowych są dostosowywane każdorazowo do wymagań SLA u Klienta.