Czerwiec 2011 – ProIntegra dla Śląskiego Funduszu Stypendialnego

Spółka aktywnie uczestniczy w pracach Rady Funduszu. Środki po zakupie krzeseł na licytacji „Krzesła Nauki”- zostały przeznaczone m.in. na stypendia semestralne ŚFS.

Firma posiada tytuł „Darczyńcy XII Edycji Programu Stypendialnego”.