System CEZAR

System CEZAR został zaprojektowany w celu zarządzania wszelkiego typu reklamacjami pojawiającymi się w organizacji. Na etapie projektowania systemu dołożono szeregu starań aby architektura systemu pozwalała na swobodne rozbudowywanie zarówno funkcjonalności związanej z obsługą reklamacji jak i zbioru informacji, które mogą być gromadzone w tym systemie. Dzięki takiemu podejściu system CEZAR można potraktować jako rozwiązanie korporacyjne, w pełni przygotowane do przejęcia obsługi problemów o dowolnej tematyce i w dowolnej skali.

System CEZAR może obsługiwać zarówno reklamacje zgłaszane przez pracowników jak i klientów organizacji.

Dzięki wdrożeniu systemu CEZAR Klienci uzyskają wiele wymiernych korzyści:

Systemu CEZAR posiada budowę modułową, jego podstawowe elementy to: