Jesteśmy skuteczni!

ProIntegra SA jest jednym z czołowych polskich dostawców specjalistycznych usług informatycznych w obszarze infrastruktury informatycznej, aplikacji biznesowych oraz doradztwa, konsultingu i wsparcia technicznego.

Koncentrujemy się na dostarczaniu rozwiązań poprawiających efektywność funkcjonowania środowiska IT i doskonalących procesy biznesowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki, głównie z obszaru paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla sektora administracji publicznej.
Zobacz więcej

Najnowsze wydarzenia:

ProIntegra laureatem nagrody „Diamenty Forbesa 2018”

Miło nam zakomunikować, że nasza firma została wyróżniona prestiżowym tytułem „Diamentu Forbesa 2018” w kategorii przedsiębiorstw o najbardziej dynamicznym wzroście wartości. Lista laureatów zostanie opublikowana w specjalnym raporcie pn. ‚Diamenty Forbesa’ dołączonym do numeru 02/2018, który ukaże się w 25 stycznia 2018 r. Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas uroczystych regionalnych Gal Diamentów – spotkań redakcji z właścicielami i zarządami nagrodzonych firm, odbywających się od lutego do czerwca 2018 r.

Diamenty Forbesa 2018

ProIntegra w gronie uczestników Kluczowych Klastrów Krajowych – MedSilesia

Klaster MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, którego członkiem jest ProIntegra S.A. dołączył do grona Kluczowych Klastrów Krajowych. KKK jest skupiskiem firm, instytucji, placówek naukowych, który ma duże znaczenie dla gospodarki kraju i konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Krajowe Klastry są identyfikowane i oceniane na podstawie zakresu działalności i innowacji, rozwoju, dokonanych przedsięwzięć, współpracy z innymi przedsiębiorstwami oraz zgromadzonego doświadczenia.

Koncepcja wyłaniania Kluczowych Klastrów Krajowych związana jest z wdrażaniem założeń strategii Europa 2020 i postulowanej przez Komisję Europejską koncepcji inteligentnych specjalizacji (smart specialisation), która zakłada koncentrację wysiłków i zasobów na określonej, niewielkiej liczbie priorytetów, czy też specjalizacji gospodarczych. Klastry, jako skupiska podmiotów gospodarczych o jednolitej lub/i komplementarnej specjalizacji branżowej odgrywają w tym kontekście bardzo ważną rolę. Silne klastry w regionach powinny stanowić podstawę wyłaniania specjalizacji gospodarczych, z natury rzeczy opartych o przedsiębiorstwa, sektor B+R, uczelnie, czy instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące w regionie.

Nowa siedziba ProIntegra SA

Informujemy, że Spółka zmieniła swoją dotychczasową siedzibę.

Nowa siedziba jest zlokalizowana w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 7A w bezpośrednim sąsiedztwie nowo uruchomionego Centrum Badawczo-Rozwojowego ProIntegra SA.

Zobacz więcej

Jesteśmy oficjalnym partnerem:

Microsoft Partner

Posiadamy status partnerski Microsoft Certified Partner oraz certyfikat kompetencji:

  • Gold Datacenter
Citrix Partner

Jesteśmy partnerem firmy Citrix w zakresie technologii wirtualizacji.

Partnerstwo to zapewnia szereg korzyści pozwalających na świadczenie naszym Klientom wysokiej jakości usług w zakresie technologii Citrix.
Jako partner firmy Citrix dostarczamy rozwiązania oparte na wirtualizacji środowisk serwerowych i desktop. Współpracujemy z naszymi Klientami przy planowaniu, opracowaniu architektury i wdrażaniu rozwiązań Cloud Computing z wykorzystaniem technologii wirtualizacji i produktów Citrix. Uczestnictwo w programie partnerskim zapewnia nam bezpośredni kontakt ze wsparciem technicznym firmy Citrix, dostęp do zasobów technicznych, specjalistyczne szkolenia oraz certyfikację naszego zespołu konsultantów.

Produkty

ProIntegra posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu kompleksowych rozwiązań wspomagających zarządzanie infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa. Zdobyte doświadczenia, śledzenie trendów w zakresie pożądanych funkcjonalności tej klasy oraz dotychczasowe wdrożenia pozwalają nam stale ulepszać nasze produkty i wzajemnie je ze sobą integrować. Końcowym rezultatem jest zestaw komplementarnych rozwiązań, umożliwiających zarządzanie infrastrukturą fizyczną (serwerownie, stacje robocze, serwery, licencje, oprogramowanie), wirtualną oraz elementami związanymi z przetwarzaniem w chmurze (Cloud Computing).

Zobacz więcej produktów

Oferta

Optymalizacja zarządzania środowiskiem IT

W dobie gwałtownego rozwoju informatyki i powszechnego jej zastosowania niemożliwym staje się funkcjonowanie firmy bez wykorzystywania technologii informatycznych.

Czytaj więcej

Sprawna wymiana informacji, wsparcie pracy grupowej i zdalnej

Systemy wspierające wymianę informacji stanowią obecnie ważny element funkcjonowania dużych organizacji. Rozwiązania oferowane przez naszą firmę stanowią platformę efektywnej komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji i poza nią, przy wykorzystaniu wszystkich mediów telekomunikacyjnych.
Czytaj więcej

Wydajne rozwiązania wspierające organizację

Firma ProIntegra oferuje szereg rozwiązań umożliwiających Klientom usprawnienie organizacji. Efektem naszych prac są systemy informatyczne lub ich elementy, które zostały przygotowane z myślą o zoptymalizowaniu kluczowych procesów biznesowych.
Czytaj więcej

Usługi wsparcia technicznego

Ofertę doradztwa i wsparcia technicznego firmy ProIntegra stanowi szeroka gama specjalistycznych usług informatycznych w zakresie rozwoju i utrzymania środowiska informatycznego.
Czytaj więcej

Wybrani klienci

Projekty dofinansowane

program unijny innowacyjna gospodarka POIG Oś priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych   POIG - Oś priorytetowa nr 5: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej   POIG – Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie 6.1 - Paszport do eksportu   POIG - Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B   Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka  Działanie 1.2 – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Poszukujemy pracowników na stanowiska:

Kontakt

ProIntegra SA ul. 73 Pułku Piechoty 7A 40-384 Katowice NIP 9542442443 REGON 278057728

e-mail: info@prointegra.com.pl tel. +48 32 732 17 00 fax +48 32 732 17 01