Jesteśmy skuteczni!

ProIntegra SA jest jednym z czołowych polskich dostawców specjalistycznych usług informatycznych w obszarze infrastruktury informatycznej, aplikacji biznesowych oraz doradztwa, konsultingu i wsparcia technicznego.

Koncentrujemy się na dostarczaniu rozwiązań poprawiających efektywność funkcjonowania środowiska IT i doskonalących procesy biznesowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki, głównie z obszaru paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla sektora administracji publicznej.
Zobacz więcej

Najnowsze wydarzenia:

Luty 2016 – Nowa siedziba ProIntegra SA

Informujemy, że Spółka zmieniła swoją dotychczasową siedzibę.

Nowa siedziba jest zlokalizowana w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 7A w bezpośrednim sąsiedztwie nowo uruchomionego Centrum Badawczo-Rozwojowego ProIntegra SA.

Styczeń 2016 – Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego ProIntegra SA

Z przyjemnością informujemy, że 2 stycznia br. Spółka uruchomiła Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii projektowania, budowy i eksploatacji Data Center. Inwestycja została sfinansowana częściowo ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Zakończona inwestycja umożliwi dalszy aktywny rozwój prac badawczo-rozwojowych Spółki w obszarze optymalizacji kosztów eksploatacji Data Center oraz zwiększenie możliwości funkcjonalnych oprogramowania UpTime do zarządzania DC stworzonego i rozwijanego przez Spółkę.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy z naszych Centrum Badawczo-Rozwojowym.

Wrzesień 2015 – Nowy Portal Produktowy UpTime Data Center

Ze względu na ogromne zainteresowanie, zarówno krajowe jak i zagraniczne, autorskim systemem UpTime DC do zarządzania infrastrukturą data center ProIntegra SA uruchomiła specjalny Portal Produktowy informujący o najnowszych zmianach i kierunkach rozwoju systemu.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem i możliwościami systemu pod adresem:

www.uptime-dc.com

 

Zobacz więcej

Jesteśmy oficjalnym partnerem:

Microsoft Partner

Posiadamy status partnerski Microsoft Certified Partner oraz certyfikaty kompetencji:

  • Gold Datacenter
  • Silver Messaging
  • Silver Communications
  • Silver Collaboration and Content
  • Silver Devices and Deployment
  • Silver Application Development
Citrix Partner

Jesteśmy partnerem firmy Citrix w zakresie technologii wirtualizacji.

Partnerstwo to zapewnia szereg korzyści pozwalających na świadczenie naszym Klientom wysokiej jakości usług w zakresie technologii Citrix.
Jako partner firmy Citrix dostarczamy rozwiązania oparte na wirtualizacji środowisk serwerowych i desktop. Współpracujemy z naszymi Klientami przy planowaniu, opracowaniu architektury i wdrażaniu rozwiązań Cloud Computing z wykorzystaniem technologii wirtualizacji i produktów Citrix. Uczestnictwo w programie partnerskim zapewnia nam bezpośredni kontakt ze wsparciem technicznym firmy Citrix, dostęp do zasobów technicznych, specjalistyczne szkolenia oraz certyfikację naszego zespołu konsultantów.

Produkty

ProIntegra posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu kompleksowych rozwiązań wspomagających zarządzanie infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa. Zdobyte doświadczenia, śledzenie trendów w zakresie pożądanych funkcjonalności tej klasy oraz dotychczasowe wdrożenia pozwalają nam stale ulepszać nasze produkty i wzajemnie je ze sobą integrować. Końcowym rezultatem jest zestaw komplementarnych rozwiązań, umożliwiających zarządzanie infrastrukturą fizyczną (serwerownie, stacje robocze, serwery, licencje, oprogramowanie), wirtualną oraz elementami związanymi z przetwarzaniem w chmurze (Cloud Computing).

Zobacz więcej produktów

Oferta

Optymalizacja zarządzania środowiskiem IT

W dobie gwałtownego rozwoju informatyki i powszechnego jej zastosowania niemożliwym staje się funkcjonowanie firmy bez wykorzystywania technologii informatycznych.

Czytaj więcej

Sprawna wymiana informacji, wsparcie pracy grupowej i zdalnej

Systemy wspierające wymianę informacji stanowią obecnie ważny element funkcjonowania dużych organizacji. Rozwiązania oferowane przez naszą firmę stanowią platformę efektywnej komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji i poza nią, przy wykorzystaniu wszystkich mediów telekomunikacyjnych.
Czytaj więcej

Wydajne rozwiązania wspierające organizację

Firma ProIntegra oferuje szereg rozwiązań umożliwiających Klientom usprawnienie organizacji. Efektem naszych prac są systemy informatyczne lub ich elementy, które zostały przygotowane z myślą o zoptymalizowaniu kluczowych procesów biznesowych.
Czytaj więcej

Usługi wsparcia technicznego

Ofertę doradztwa i wsparcia technicznego firmy ProIntegra stanowi szeroka gama specjalistycznych usług informatycznych w zakresie rozwoju i utrzymania środowiska informatycznego.
Czytaj więcej

Wybrani klienci

Projekty dofinansowane

program unijny innowacyjna gospodarka POIG Oś priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych   POIG - Oś priorytetowa nr 5: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej   POIG – Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie 6.1 - Paszport do eksportu   POIG - Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B   program regionalny narodowa strategia spójnosci śląskie pozytywna energia Regionalny Program Operacyjnego Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby, Poddziałanie 1.2.3 – Innowacje w przedsiębiorstwach i MSP

Poszukujemy pracowników na stanowiska:

Kontakt

ProIntegra SA ul. 73 Pułku Piechoty 7A 40-384 Katowice NIP 9542442443 REGON 278057728

e-mail: info@prointegra.com.pl tel. +48 32 732 17 00 fax +48 32 732 17 01